Artsemestr 2013

animation
See video

Hlavní spot ateliéru animace VŠUP ve spolupráci s Pavlou Šnajdarovou.

TEREZA